21 สิงหาคม 2562 กอ.รมน.พร้อมช่วยประชาชนเหตุภัยแล้ง

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/regional/384473
ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก (รองผบ.ทบ.) ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผช.ผอ.รมน.) กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งว่า กอ.รมน. ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน โดยเฉพาะที่จังหวัดสุรินทร์ ทางพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผอ.รมน. และพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้รับทราบในเรื่องนี้ โดยสั่งการให้หน่วยทหารต่างๆในกองทัพบก รวมถึงกอ.รมน.เข้าไปช่วยเหลือ ทั้งจากการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงช่วงประชุมสรุปข่าวสารประจำวันของกองทัพบกเมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา การขุดบ่อน้ำเป็นหน้าที่ของส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพราะขณะนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จบภารกิจเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงเป็นส่วนรับผิดชอบของข้าราชการพลเรือน แต่กอ.รมน. จะทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งตอนนี้มีส.ส.ในแต่ละพื้นที่แล้ว ซึ่งประชาชนก็ไปขอความช่วยเหลือในส่วนนั้น แต่ในส่วนของกองทัพมีหน้าที่ในการเสริมช่องว่างในพื้นที่ที่ ส.ส.อาจติดภารกิจ หรือดูแลไม่ทั่วถึง โดยกอ.รมน. ในพื้นที่พร้อมให้การช่วยเหลือ เนื่องจาก 5 ปีที่ผ่านมา ประชาชนคุ้นเคยกับการขอความช่วยเหลือผ่าน กอ.รมน. ซึ่งเราก็พร้อมจะเสริมในส่วนนั้น เจ้าหน้าที่มีอุปสรรคในการช่วยเหลือประชาชนหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่าการทำงานไม่มีปัญหา เพราะเรามีความคุ้นเคยกับประชาชนเป็นอย่างดี ส่วนส.ส.ต่างก็ลงพื้นที่ด้วย เนื่องจากเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือช่วยเหลือประชาชน เราสามารถทำงานร่วมกันได้